Projecten


Blixembosch - Eindhoven

Utiliteitsbouw large
9616
Blixembosch, Eindhoven
In het centrumgebied van de uitbreidingswijk Blixembosch in het noorden van Eindhoven is een plan voor 180 woningen, 3000 m2 commerciële ruimten, 1000m2 medische voorzieningen, parkeervoorzieningen en een wijkcentrum ‘civic center’ gerealiseerd.   
Door het parkeren ondergronds te realiseren is plein het hart van het plan. Het plein ontsluit alle commerciële en openbare functies die op de begane grond van de U-vormige bouwmassa liggen; deze is vijf lagen hoog en omsluit aan drie zijden het plein. Boven deze functies zijn woningen, allen georiënteerd op het plein.

Het gebouw gaat over de asymmetrisch gelegen wijkontsluitingsweg heen welk onderdeel uitmaakt van de dynamiek op het plein waar alle activiteiten van het stedelijk leven zich afspelen.

Het wijkcentrum vormt het scharnierpunt tussen het stenen plein en het park. Hierin zijn alle sociaal-culturele activiteiten van de buurt, zichtbaar in de geopende gevel  naar het plein. Het park wordt gedeeltelijk gebruikt als buitenruimte van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Deze vormen, samen met de dubbele gymzaal en de vrijetijdsaccommodatie, het programma van het ‘civic center’.

In de U-vormige bouwmassa boven de supermarkt is een overdekte wintertuin die de woningen en een ontmoetingsruimte ontsluit. De massa eindigt met een woontoren van elf lagen.

Een heldere organisatie en doelmatige materiaalgebruik maken van het grote aantal functies een samenhangend centrum.

de architectengroep, G.J. Hendriks