Projecten


Jaffa - Rotterdam

Stedenbouw large
0841
Jaffa - Rotterdam
Een stedenbouwkundig onderzoek naar de herontwikkeling en revitalisatie van het plangebied Jaffa in Rotterdam.

In het concept staan drie woonsegmenten centraal: gele doorstromers, rode starters en rode doorstromers. De specifieke karakteristieken van deze doelgroepen zijn onderzocht door adviesbureau SmartAgent
Voor het plangebied Jaffa hebben we gezocht naar een onderscheidende identiteit; rustig stedelijk waarin autoluw wonen, ontmoeten en spelen centraal staan. De relatie met de boezem is hersteld door de singel toegankelijk te maken voor de wijk.

Als katalysator van de revitalisatie kan de brede school als een hart van de wijk, een belangrijke trekker voor gezinnen vormen en zal het schoolplein ook na school een ontmoetingsplein blijken.

Wonen midden in Rotterdam,
Bij de mooie Boezemsingel,
In een autoluw, groen gebied,
Waar je kinderen veilig spelen,
En naar school kunnen gaan.
Waar vindt je dat nog in Rotterdam?
Ja, Jaffa.

Hendriks Schulten architecten, Ted Schulten en Gert-Jan Hendriks