Projecten


Geuzenbaan - Amsterdam

Woningbouw large
0416
Geuzenbaan - Amsterdam
De laagbouw wordt gevormd door bouwblokken met grondgebonden woningen. De doorgaande groenzone, leidraad in het Geuzenbaantracé, wordt beklemtoond door de schakeling van woningen met een terugspringende gevel. De gevel langs de rand van het plangebied heeft een meer collectieve identiteit.
Het hoogbouwcomplex heeft een horizontale belijning die met de keuze van de raamopeningen de snelheid van de passanten op de Haarlemmerweg extra benadrukt. Vanwege de geluidsbelasting is aan deze zijde een dove gevel, waarachter een galerij en meerdere trappenhuizen de woningen ontsluit. De keuze van een constructieve structuur met grote overspanningen binnen het complex maakt veel verschillende woningtypen mogelijk. Zo zijn er  levensloopbestendige appartementen, penthouses met patio’s, studentenkamers met gemeenschappelijke woonruimte en groepswoningen voor dementerende ouderen op een halfverdiepte parkeergarage.

Hendriks Schulten Architecten, Ted Schulten en Gert-Jan Hendriks