Projecten


Paviljoen - De Volgelanden - Hendrik Ido Ambacht

Utiliteitsbouw small
0315
De Volgelanden - Hendrik Ido Ambacht

 Pa.vil.joen (het; paviljoenen, paviljoens); 1 luchtig gebouwd buitenverblijf; lusthuis 2 buitencafé

Het ontwerp voor een paviljoen op de promenade langs het Sophiapark daagt ons uit. Het mogelijke programma zoals een koffiebar, viskraam of bloemenstal laat geen vluchtigheid toe. We hebben een concept ontwikkeld waarin verschillende thema’s worden gebruikt; licht en lucht, binnen en buiten, transparantie en reflectie. Met deze thema’s zal de eigengereidheid van het ontwerp tot uitdrukking worden gebracht. Een architectonische verwijzing naar gebouwen in de directe omgeving zou door het ongelofelijke schaalverschil tot een lachwekkend resultaat leiden.
Wij stellen voor om een ‘less is more’ maar niet een ‘less is bore’ benadering toe te passen.

Hendriks Schulten Architecten, Ted Schulten