Projecten: Utiliteitsbouw small


Schoenmakerspad - Schagen

Utiliteitsbouw small
0757
Schoenmakerspad - Schagen
Bij de stedenbouwkundige verkenning rondom basisschool De Keerkring heeft de synergie tussen bebouwing en openbare ruimte centraal gestaan. Door elke plek een eigen, herkenbare identiteit te geven ontstaat er weer een duidelijke ordening van de openbare ruimte.

Het Schoenmakerspad vormt letterlijk en figuurlijk een rode draad die deze plekken; het plein voor de school (hink), het intieme parkje (stap) en het natuurgebied (sprong) met elkaar verbindt.
De tijdelijke lokalen aan de noordzijde van de Keerkring zouden in deze opzet opgenomen moeten worden in de nieuwe bebouwing.

Het bouwblokje is de laatste in de reeks bijzondere objecten langs de watergang en kan daardoor binnen de bestaande omgeving een unieke positie innemen. De entree van gebouwtje ligt aan de route die voor de hoofdontsluiting van De Keerkring langs loopt. Een ontsluiting voor auto’s ligt, vanwege de kwetsbaarheid van de kinderen op het speelterrein en van de fietsers op de doorgaande verkeersroute, vanaf de oostelijk gelegen woningen voor de hand.

Het programma bestaat uit schoollokalen, appartementen en een gebouwde parkeervoorziening op de begane grond. Daarboven een groot zonnig, gemeenschappelijke daktuin en de overige appartementen. Het gebouw toont als een urban villa in een sobere architectuurtaal. Het materiaalgebruik is verbijzonderd door het gemêleerde paars/bruine metselwerk, de houten lambriseringen en de grote glazen puien.

Hendriks Schulten architecten, Ted Schulten