Projecten: Stedenbouw small

Molenhof - Waarland

Stedenbouw small
0566
Molenhof - Waarland
In de dorpskern van Waarland (gemeente Harenkarspel) is er door het verplaatsen van het sportterrein ruimte voor kleinschalige woningbouw.
Er is ons door de Bouwcompagnie gevraagd hiervoor een visie te ontwikkelen met ca. 40 woningen. De molenbiotoop, een uitbreidingszone voor het dorpshuis en de begraafplaats beperken het gebied.
In onze visie wordt de parkachtige inrichting met waterpartijen rond de molen over de weg in het plangebied doorgezet. Dit dient als drager voor de clusters woningen. Er is gestreefd naar een zo groen mogelijke invulling en een beperking van verharding in het openbaar gebied. Parkeren vindt dan ook vooral op eigen terrein of in groene parkeerhoven plaats. Een langzaam verkeerroute verbindt de molen met de Kerkstraat. Met de morfologie van het plan is aansluiting gezocht met de omgeving. De grote woningdifferentiatie loopt van starterwoningen tot aan enkele villa`s.

Hendriks Schulten Architecten, Ted Schulten