Projecten: Stedenbouw large


Scagha - Schagen

Woningbouw large
9805
Schagen
Met het terugbrengen van de zichtrelatie tussen de bestaande bebouwing aan de rand van het centrum van Schagen en de Zuiderweg, is een concept ontstaan waarbij 60 appartementen zijn gerealiseerd door een aantal losse woongebouwen te positioneren op een door water omrand, glooiend groen tapijt van gras, bomen en lage begroeiing.   
De lengte, breedte en exacte positie van de woongebouwen is bepaald door het gerealiseerde programma, de aanwezigheid van monumentale bomen, het uitzicht vanuit de woningen en de inrichting van het maaiveld. Ondanks deze verschillen vormen zij samen een eenheid door de eenduidige vormgeving en materiaalgebruik van de gebouwen.

Gekozen is voor gebruik van duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling. Voor alle buitengevels is gebruik gemaakt van ruwe, grijze, verticale houten delen in combinatie met grote glasvlakken bij de entrees. De op het westen georiënteerde gevels zijn binnen de houten omkadering uitgevoerd in beton en glas, waarbij in zonwering is voorzien door toepassing van schuivende stalen frames met draaibare houten lamellen. De verbrede galerij aan de oostzijde ontsluit niet alleen de appartementen maar zorgt door de vides voor extra daglichttoetreding en biedt tevens de mogelijkheid om te worden benut als tweede buitenruimte. De gekozen flexibiliteit in oriëntatie en plattegrond draagt bij aan de levensloopbestendigheid van de woningen hetgeen  de duurzaamheid van het totale project vergroot.

de architectengroep, Ted Schulten en G.J. Hendriks