Projecten: Stedenbouw large


Zuidwijk - Rotterdam

Woningbouw large
0739
Zuidwijk, Rotterdam
Onze opgave is de eerste fase van dit stedenbouwkundig plan, de realisatie van 135 sociale huur appartementen en 2 bedrijfsruimten in opdracht van Estrade. Ook Bewonersorganisatie Zuidwijk is vanaf de eerste schets nauw betrokken geweest bij het ontwerp. Deze samenwerking is van groot belang voor het creëren van draagvlak en draagt bij aan de kwaliteit van het proces en het eindproduct.
Tuinstad Zuidwijk is een wijk uit de jaren zestig met gestapelde woningbouw in een open verkaveling met gemeenschappelijke tuinen en openbaar groen. De woningvoorraad voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd, de woonomgeving is aan slijtage onderhevig en wordt in toenemende mate als onveilig ervaren. Om dit proces te keren werkt men aan een totale herstructurering van het gebied.

Het stedenbouwkundig plan de Velden Zuidwijk van de Nijl architecten [met minimale aanpassingen] in een duurzame en groene woonbuurt diende als basis voor onze opgave. Duurzaamheid ligt besloten in de combinatie van renovatie en nieuwbouw en in de differentiatie van het woonprogramma, met het groen als gemeenschappelijke drager.

In ons ontwerp behouden we de bestaande prachtige groenstructuur en laten deze aansluiten op de gebouwen. De 2 grote bouwblokken liggen met grote balkons en woonkamers direct aan het park, is op de begane grond door een groenzone gescheiden van de weg. Het collectieve binnenterrein is groen ingericht en het parkeren is deels onder het gebouw geschoven.

Hendriks Schulten architecten, G.J.Hendriks