Projecten: Stedenbouw large


Woningbouw large
Mariahoeve - Den Haag
0519
Mariahoeve - Den Haag
Het plan is een onderdeel van de Haagse wijk Mariahoeve gebouwd in de jaren `60. Het plan behoudt stedenbouwkundig de aansluiting met de omgeving, met nieuwe woonvormen als toevoeg... Lees verder »
Woningbouw large
Geuzenbaan - Amsterdam
0416
Geuzenbaan - Amsterdam
De laagbouw wordt gevormd door bouwblokken met grondgebonden woningen. De doorgaande groenzone, leidraad in het Geuzenbaantracé, wordt beklemtoond door de schakeling van won... Lees verder »
Woningbouw large
Scagha - Schagen
9805
Schagen
Met het terugbrengen van de zichtrelatie tussen de bestaande bebouwing aan de rand van het centrum van Schagen en de Zuiderweg, is een concept ontstaan waarbij 60 appartementen zij... Lees verder »
Woningbouw large
Oosterhout - Nijmegen
9712
Oosterhout, Nijmegen
Het programma van eisen en de groene strook met daarin de ‘wadi’ was een aanleiding om een plan te ontwikkelen voor een bijzonder woningtype.
... Lees verder »
Woningbouw large
Schuijt - Zaandam
9702
Schuijt, Zaandam
Een compositie van gebouwen aan de Westzijde van de Zaan in Zaandam.
... Lees verder »
Woningbouw large
Vlinderbuurt - Kralingen
9901
Vlinderbuurt, Kralingen
Kralingen heeft zeer karakteristieke straten waarop we hebben willen aansluiten. Om de sfeer van Kralingen zijn er verschillende profielen gemaakt waarbij lanen en straten een eige... Lees verder »
Woningbouw large
Zuidwijk - Rotterdam
0739
Zuidwijk, Rotterdam
Onze opgave is de eerste fase van dit stedenbouwkundig plan, de realisatie van 135 sociale huur appartementen en 2 bedrijfsruimten in opdracht van Estrade. Ook Bewonersorganisatie ... Lees verder »
Woningbouw large
Studiegebied Kolenkade Europapark - Groningen
0240
Studiegebied Kolenkade Europapark - Groningen
Een woongebouw voor een gedifferentieerd woningaanbod
... Lees verder »
Woningbouw large
Golvend land - Almere
9701
Golvend land, Almere
De doorbreking van een aangelegde dijk vormde de kern van een stedenbouwkundige opgave voor 75 woningen en een restaurant op een buitendijkse locatie, tussen de haven en het Gooime... Lees verder »