Golvend land - Almere

Woningbouw large
9701
Golvend land, Almere
De doorbreking van een aangelegde dijk vormde de kern van een stedenbouwkundige opgave voor 75 woningen en een restaurant op een buitendijkse locatie, tussen de haven en het Gooimeer aan drie zijden omgeven door water.
De woningen, gesitueerd in twee woongebouwen hebben een woonconcept waarbij gekozen kan worden voor traditioneel wonen of een open plattegrond.

Het restaurant bevindt zich op het plateau in de passantenhaven van Almere-haven. Het is een onderdeel van een totaal, waarin twee woongebouwen, en een evenementenplateau de haven completeren. In het restaurant, de woongebouwen en de openbare ruimte zijn dezelfde materialen toegepast. Metselwerk, beton, hout en glas zorgen in hun pure vorm voor samenhang in deze stedelijke ruimte. Voor verlichting is een integraal plan gemaakt, waarin de uitstraling van het restaurant, de verlichting in borstweringen en een drietal lichtmasten, die ook de boten beschijnen, een rol spelen. In het restaurant, de woongebouwen en de openbare ruimte zijn dezelfde materialen toegepast. Metselwerk, beton, hout en glas zorgen in hun pure vorm voor samenhang in deze stedelijke ruimte. 

de architectengroep, G.J. Hendriks