Ploegstraat - Nijmegen

Stedenbouw small
0699
Ploegstraat - Nijmegen
Een meervoudige ontwikkelaarsselectie voor daar waar het meest noordelijk deel van stadspark de Goffert overgaat in de wijken Nijeveld en Hazenkamp bevindt zich de locatie Ploegstraat/Goffertweg.
Zowel de schaal van de bestaande gebouwen als de semi-openbare ruimte daartussen vormen samen met de naastgelegen scholenlocatie en het turncentrum, de stedenbouwkundige schakel tussen het stadspark en de omliggende woningbouw.
In dit gebied zullen 100 woningen in verschillende categorieën worden gerealiseerd
Aan de zuidzijde van het plangebied kan door een parkachtige inrichting het stadspark dieper de locatie binnendringen. Deze inrichting kan verder worden gedifferentieerd met een wadi-achtig karakter tussen de bouwblokken, waarmee zowel het duurzaam bouwen als het waterbeheer nadrukkelijk zichtbaar is. De bovenzijde van de semi-openbare parkeerdekken kan naar gelang de meer privaat of openbare status met beplanting worden ingericht.

Met een grote differentiatie aan woningtypologie ontstaat een veelzijdige bevolkingsopbouw die de sociale diversiteit en de maatschappelijke duurzaamheid van de wijk bevordert.

Hendriks Schulten architecten, Ted Schulten