Cloosterweg - Heemstede

Stedenbouw small
1002
Cloosterweg - Heemstede
Een stedenbouwkundige en programmatische verkenning van de bebouwingsmogelijkheden aan de Cloosterweg in Heemstede.
In deze verkenning voor woningbouwvereniging Elan Wonen uit Haarlem, zijn voor verschillende doelgroepen; starters, gezinnen en senioren met en zonder zorgbehoefte een bebouwingsvoorstellen ontworpen. De kleinschaligheid van de omgeving, de ontsluiting van het achterliggende terrein en de parkeermogelijkheden zijn als randvoorwaarden daarin meegenomen.

De bestaande woningen van Elan Wonen zijn zowel bouwtechnisch als functioneel nog in een te goede staat om op dit moment meegenomen te worden in de planontwikkeling.

Hendriks Schulten architecten, Ted Schulten