Maalwater - Heiloo

Stedenbouw large
0529
Maalwater - Heiloo
Prijsvraag ontwerp voor de herinrichting van sportpark Maalwater te Heiloo.

De locatie vormt een parkachtig overgangsgebied tussen de woonbebouwing in plan Egelshoek en de open polder structuur richting Egmond en Alkmaar. In de Heilooër traditie van woonparken is een stedenbouwkundig concept ontwikkeld waarbij de nevenbebouwing achter het hoofdvolume of op het einde van het kavel is geplaatst zodat de beleving van licht en lucht in de openbare ruimte wordt versterkt
Uitgangspunt voor de algemene architectonische visie voor Heiloo en die voor het sportpark Maalwater in het bijzonder is het landschappelijke, dorpse en samenhangende karakter van de huidige bebouwing. Dit is de aanleiding geweest voor het motto: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dit geldt evenzeer voor de appartementengebouwen die door de oplopende daklijnen en schuine, bakstenen gevelvlakken met dakkapellen en daklichten.

Qua maaiveld inrichting is gestreefd naar een maximaal groene, transparante openbare ruimte die tot aan de gebouwen loopt en het vergroenen van de parkeerplaatsen.

Hendriks Schulten architecten, Ted Schulten