Plein 40-45 - Amsterdam

Stedenbouw large
0668
Plein 40-45 - Amsterdam
Stedenbouwkundig onderzoek naar de bebouwingsmogelijkheden van de locatie van het stadsdeelkantoor aan plein 40-45 in Amsterdam.
In de studie is onderzoek gedaan naar mogelijke bebouwingsvormen op de locatie van het huidige stadsdeelkantoor, te weten:
-    het solitair gebouw als 1 object met zichtlijnen van de straat naar het binnengebied waardoor het middengebied een meer open karakter krijgt.
-    De compositie welke zich kenmerkt door een combinatie van schijven, haken en torens. De doorzichten verlenen het gebouw openheid. Door de samenhang tussen de verschillende onderdelen qua materialen en architectuur blijft het gebouw 1 geheel.
De plint van de gebouwen is 1 of 2 lagen hoog en komt in de 3 modellen overeen. In deze plint worden de voorzieningen gesitueerd, zoals winkels, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en parkeren. De
functies in deze plint krijgen extra licht door patio’s. Boven deze plint is het wonen. In de vormgeving van het wonen onderscheiden de 3 modellen zich.

-    Het ensemble een verzameling van gebouwen dat zich van elkaar onderscheidt door materiaalgebruik en hoogte. Door de verschillende zichtlijnen is er maximale transparantie.