Walburch - Zwijndrecht

Utiliteitsbouw large
0537
Walburch - Zwijndrecht
Het naar binnen gekeerde, goed functionerende winkelcentrum Walburg zal met grootse ambities worden getransformeerd naar een extravert knooppunt
in Zwijndrecht. Door een wervend multifunctioneel en dynamisch programma zal het vernieuwde centrumgebied aan stedelijkheid winnen. Goed kunnen winkelen is daarin vanzelfsprekend belangrijk.
Samen met het woonprogramma bepaalt dit de kwaliteit van het stedelijke leven in het raamwerk van straten en pleinen. De mix van bezoekers en bewoners van alle leeftijden maakt Walburg tot het kloppende hart van de omgeving.
De sleutel tot een succesvolle metamorfose ligt in de integrale uitwerking van de programmatische, functionele en ruimtelijke voorstellen. Een helder samenspel van oplossingen genereert synergie waardoor de gebruikswaarde van de bestaande en nieuwe bebouwing voor lange tijd wordt verzekerd.
Het ontwerpproces heeft zich in korte tijd gelijktijdig over twee sporen voortbewogen: zowel functioneel-ruimtelijk als programmatisch-financieel. Vanuit beide invalshoeken heeft een voortdurende wisselwerking geleid tot een geoptimaliseerd planconcept, gebaseerd op het Masterplan Walburg

Hendriks Schulten Architecten, Ted Schulten en Gert-Jan Hendriks