Mariahoeve - Den Haag

Woningbouw large
0519
Mariahoeve - Den Haag
Het plan is een onderdeel van de Haagse wijk Mariahoeve gebouwd in de jaren `60. Het plan behoudt stedenbouwkundig de aansluiting met de omgeving, met nieuwe woonvormen als toevoeging aan de samenstelling van de wijk.
In het plan is de stedenbouwkundige structuur [een stempelstructuur met losse blokken om binnenhoven] en daarmee de aansluiting op de omgeving behouden. In tegenstelling tot de huidige gestapelde bebouwing, bevat het plan grondgebonden woningen als toevoeging aan de samenstelling van de wijk.
Er zijn twee hoofdtypen woningen welke kenmerken door een dubbele ontsluiting; zowel via de straat als via het souterrain. De smalle woningen hebben in het souterrain een eigen garage, de bredere woningen parkeren op straat. De bel-etage is in beide types een verhoogde woonverdieping met een groot terras aan het binnenhof. De bovenliggende verdiepingen kennen verschillende indelingsvarianten. Het hoogteverschil tussen het maaiveld en het terras zorgt voor een grote vrijheid voor de inrichting van de binnenhoven, waarbij collectief, semi-openbaar en privaat gebruik gevarieerd worden toegepast met aandacht voor de actuele maatschappij.

Hendriks Schulten Architecten, Gert-Jan Hendriks